Поезията е чудовищна смесица

by Владимир Сабоурин

Поезията е чудовищна смесица
От слабостта на дъждовен червей
И силата на разбунтувал се хаитянски роб

Обикновено се залага
На дъждовния червей.