Когато любовта приключи

by Владимир Сабоурин

Когато любовта приключи
Почна да разбира от поезия

А беше доктор
По история на литературата.