Съдействай с цялото си сърце

by Владимир Сабоурин

Съдействай с цялото си сърце
С цялото рвение
На цялата си любов
За края на поезията
Такава каквато я познаваме
Т.е. края на света
Такъв какъвто го познаваме

Съдействай
Или умри.

Реклама