Новогодишно пожелание

by Владимир Сабоурин

Пиши така
Че най-отровните клюки
И най-смелите слухове

За чудовището в теб
Едвам да смогват
Да дишат прахта

На истинското
Чудовище.