Гарванът и лисицата

by Владимир Сабоурин

Пойни птици сме
Макар хората

Да повдигат вежда
При това твърдение

Лисици са
Хората.