Спомен за далечна Коледа, когато трябваше да кажа това

by Владимир Сабоурин

Да не си посмяла
Вече никога
Да ми повишаваш глас

Не съм ти равен
Само любовта ме правеше
Такъв.