Владимир Маяковски „Понякога ми се струва“

by Владимир Сабоурин

Понякога ми се струва –
аз съм петел холандски
или пък
цар псковски.
А понякога
най-много ми се нрави
собствената ми фамилия –
Владимир Маяковски.