Късен час

by Владимир Сабоурин

Не разбирам
Но вече е късно
За разбиране.