Йосиф Бродски „След като успях да се изолирам от хората“

by Владимир Сабоурин

След като успях да се изолирам от хората,
искам да се изолирам от себе си.
Не стобор от дялани върлини,
а огледало тук ще свърши по-добра работа.
Съзерцавам навъсените черти,
четината, издатините на брадичката…

Решетка за увивни растения между развеждаща се двойка
май е най-хубавият вид преградна стена.
През прозореца в нея се завира свечеряването,
крайчецът на угар с огромни скорци
и езеро – като пролом в стената,
увенчана с елхови зъбци.

Току-виж от езерните дупки
или изобщо – от всяка локва
ще пропълзи тук външен свят.
Или пък този ще изпълзи навън.

Реклама