Йосиф Бродски „Пладне в стаята ХVI“

by Владимир Сабоурин

Знай, че бялото месо, плътта,
искреният звук, засилката
на мисълта не може нищо да възпроизведе – дори
и легион да наплодиш.

Но като звезда след хиляди години,
ненужна никому,
неизлъчваща толкова светлина,
колкото поглъща мрак,

стигайки по-далече от тялото, погледът
на очите, отишъл напред,
ще почне да праща назад ред по ред
всичко, дето в себе си е поел.

КОНЕЦ

Реклама