Йосиф Бродски „Пладне в стаята ХV“

by Владимир Сабоурин

В бъдното, ще рече в амалгамата на огледало,
ще рече в отразеното вчера,
ще спада живачният стълб,
през лятото ще жужи пчела.

Там ще има площади с ехо, превъзхождащо
сто пъти звука.
Каквото ли само ще повтори то,
какво ли ще открие око.

Няма да умрем като дойде часът!
Но с помощта на нокът
от амалгамата ще ни изстърже
някое дете!

Реклама