Хроника на една предизвестена любов

by Владимир Сабоурин

Рискова група
ликвидационни квоти
совхоз комунарка
кофа с водка
дача за изтезания
кораб на смъртта
социалистическо съревнование
прожектори по дърветата
гумени ботуши
гумена престилка
револвер тип наган
шише одеколон
изстрел в тила
багер марка комсомолец.

(По Габриел Гарсия Маркес и Николай Иванович Ежов)

Реклама