Любов по време на Големия терор

by Владимир Сабоурин

Рискова група
ликвидационни квоти
социалистическо съревнование
совхоз комунарка
дача на изтезанията
кораб на смъртта
прожектори по дърветата
кофа с водка
шише одеколон
гумени ботуши
гумена престилка
револвер тип наган
изстрел в тила
багер марка комсомолец.


(По Габриел Гарсия Маркес и Николай Иванович Ежов)

Реклама