За налягането на парцалите

by Владимир Сабоурин

Меншевиките си налягали парцалите
И били унищожени от болшевиките.

Болшевиките си налягали парцалите
И били унищожени от сталин.

Сталин се наложило да си наляга парцалите
Посмъртно и бил десталинизиран от хрущов

Който бил негово доверено момче.

Извод:
Никога и при никакви обстоятелства включая леталните
Не си налягайте парцалите.

Реклама