Йосиф Бродски „Това е поредица наблюдения“

by Владимир Сабоурин

Това е поредица наблюдения. В ъгъла е топло.
Погледът оставя следа върху предмета.
Водата представлява всъщност стъкло.
Човекът е по-страшен от скелета си.

Зимна вечер с вино насред нищото.
Веранда, затисната от плачеща върба.
Тялото почива върху лакътя
като морена, изоставена от ледник.

Иззад мекотелото на пердето след хиляда години
ще ме извлекат с избил през ресните
отпечатък на „лека нощ“ от уста,
нямаща на кого да го каже.

Реклама