Йосиф Бродский „Първо в пропастта падна столът“

by Владимир Сабоурин

Първо в пропастта падна столът,
после се сгромоляса нашето легло,
после – масата ми. Аз я бутнах
сам. Не искам да го крия.
След нея – читанката за първи клас,
цялото семейство, събрано на снимка.
После камината и четирите стени.
Останахме палтото и аз.
Сбогом, скъпа. Свали халката,
поръчай Бурда моден.
И можеш да се изплюеш в лицето на онзи,
който ще заеме мястото ми.

Реклама