Топла кръв

by Владимир Сабоурин

Казват че змията хипнотизирала
С поглед жертвата си преди да я погълне

Този гризач обаче я гледаше
Изкосо в очите

Свит в корените на дървото
Тя царствено надвесена над него

Топлокръвен той я гледаше.

Реклама