Даниил Хармс „Но нулата, която забелязах в тревата“

by Владимир СабоуринНо нулата, която забелязах в тревата
лежеше с хоризонтална напречна греда.