Даниил Хармс „Ние лежахме на леглото“

by Владимир Сабоурин

І
Ние лежахме на леглото. Тя лежеше към стената на възвишение, а аз лежах към масичката. За мен могат да се кажат само две думи: стърчат ушите. Тя знаеше всичко.

ІІ
Вилица ли е това? или ангел? или сто рубли? Нона е това. Вилицата е малка. Ангелът – висок. Парите отдавна свършиха. А Нона – това е тя. Тя е едната Нона. Имаше шест Нони и тя е една от тях.

ІІІ
Приближи се куче в малка шапчица. Стъпките отекваха и се къпеха. Муха отваряше прозорците. Хайде да погледнем през прозореца!

ІV
От прозореца нищо не виждаме. Ти виждаш ли нещо? Аз нищо не виждам, а ти? Аз виждам ски. А кой кара ските? Войник кара ските и коланът му е през рамо, а самият той не е препасан.

Реклама