Даниил Хармс „На парите началнико скъпи“

by Владимир Сабоурин

На парите началнико скъпи
Аз трябва на баня да ида.
Но без пари дори и метличка
Не мога да купя за шибане.