Даниил Хармс „Красиво е това и много мило“

by Владимир Сабоурин

Красиво е това и много мило:
Часовник на жена да отнемеш насила
И да й подариш за спомен само
Парфюм, цигарки и мустаци.