Даниил Хармс „Излезе от вкъщи човек. Песничка“

by Владимир Сабоурин
Излезе от вкъщи човек
С тояга и мешка,
И на далечен път,
И на далечен път
Отправи се пешком.

Вървял той все направо и напред
И гледал все напред.
Ни спал, ни пил,
Ни пил, ни спал,
Ни спал, ни пил, ни ял.

И ето че в зора една
Той влязъл в тъмната гора
И оттогава досега,
И оттогава досега,
От него няма и следа.

Но ако някога се случи
Да срещнете човека,
Тогава час по-скоро,
Тогава час по-скоро
На нас кажете моля.

1937

Реклама