Даниил Хармс „Иван Тапорижкин тръгнал на лов“

by Владимир Сабоурин

Иван Тапорижкин тръгнал на лов,
пудел тръгнал със него, като прескочил ограда,
Иван хлътнал като талпа в блатото,
потънал пуделът като брадва в реката.

Иван Тапорижкин тръгнал на лов,
тръгнал пудел със него с подскок като брадва.
Иван се пльоснал като талпа в блатото,
пуделът в реката прескочил ограда.

Иван Тапорижкин тръгнал на лов,
пудел със него в реката хлътнал в ограда.
Иван като талпа прескочил блатото,
пуделът с подскоци налетял на брадва.

Реклама