Даниил Хармс „Защо“

by Владимир Сабоурин

ЗАЩО:
Един готвач и три готваченца,
Един готвач и три готваченца,
Един готвач и три готваченца,
изскочиха на двора?

ЗАЩО:
Свиня и три прасенца,
Свиня и три прасенца,
Свиня и три прасенца,
се скриха под стобора?

ЗАЩО:
Готвачът коли прàсето,
готваченце – прасенцето,
готваченце – прасенцето,
готваченце – прасенцето?

Защо, защо и все защо?
– За да направят шунка.

Реклама