Даниил Хармс „Веднъж Андрей Василевич вървял по улицата“

by Владимир Сабоурин

Веднъж Андрей Василевич вървял по улицата и загубил часовника си. Малко след това той умрял. Неговият баща гърбав, възрастен човек цяла нощ седял с цилиндър на глава и стискал в лявата ръка бастунче с кукести пръсти. Разни мисли навестявали главата му, сред тях и такава: животът е ковачница.
––––––
Бащата на Андрей Василевич, чието име било Григорий Антонович или по-точно Василий Антонович прегърнал Марья Михайловна и я нарекъл своя владичица. Тя пък мълчаливо и с надежда гледала на пред и на горе. И в този миг гърбушкото Василий Антонович решил да унищожи гърбицата си.

3
За тази цел Василий Антонович седнал в седлото и пристигнал при професор Мамаев. Професор Мамаев седял в градината и четял книга. На всичките молби на Василий Антонович професор Мамаев отговарял само с едно: нямаме бърза работа. Тогава Василий Антонович отишъл и легнал в хирургическото отделение.

4
Започнала операцията. Но тя приключила не сполучливо, защото една милосърдна сестра покрила лицето си с карирано парцалче и не могла да подава нужните инструменти. А фелдшерът завързал устата и носа си и нямало какво да диша, и към края на операцията той се задушил и паднал мъртъв на пода. Но най-неприятното било това, че професор Мамаев в бързината забравил да свали чаршафа от пациента и му отрязал вместо гърбицата нещо друго, май гърба. А гърбицата само побутнал с хирургическата ножица.
––––––
Като се върнал вкъщи, Василий Антонович не можал да се успокои, докато в дома не нахлули испанци и не отсекли тила на готвачката Андрюшка.
–––––––
След като се успокоил, Василий Антонович отишъл при друг доктор и той бързо му обрязал гърбицата.
––––––-
Тогава всичко се развило много просто. Марья Михайловна се развела с Василий Антонович и се оженила за Бубнов.
–––––––
Бубнов не обичал новата си жена. Веднага щом тя излезнела от вкъщи. Бубнов си купувал нова шапка и все поздравявал съседката си Анна Моисеевна. Но изведнъж на Анна Моисеевна й се счупил зъб и от болка тя широко отворила уста. Бубнов се замислил за биографията си.
––––––-
Бащата на Бубнов, чието име било Фи, обикнал майката на Бубнов, чието име било хню. Веднъж хню седяла на готварската печка и беряла гъби, които растели около нея. Но Фи изведнъж казал така: Хню аз искам да ни се роди Бубнов. Хню попитала: Бубнов? Да да?
– Точно така ваше сиятелство отговорил Фи;
––––––-
Хню и Фи седнали един до друг и се заели да мислят за разни смешни неща и много дълго се смели.
––––––––
Най-накрая на Хню й се родил
Бубнов.

Реклама