Даниил Хармс „Небесата ще се свият“

by Владимир Сабоурин

Небесата ще се свият
на свитък и ще паднат на
земята; земята и водата
ще излетят в небето;
целият свят ще застане
нагоре с краката.
Когато видиш всичко това,
ще се разтвори и разцъфти
цвете в твоите гърди.
Аз казвам: това е краят
на стария свят, защото аз
видях новия свят.

Аз съм о, аз съм зир, аз съм ис
Аз съм троен, научи ме
на четене. Ние казваме
Това съм аз
Аз
ти подарявам
ключ,
за да
кажеш
Аз.
Аз ще взема ключа,
когато, както ни учеха
нашите баби, намеря
цвете от папрат,
която цъфти
само веднъж в
годината, в нощта в навечерието
На Иван Купала.

Но къде расте това
цвете? То расте
в гората под дървото
което стои нагоре
с краката.

Ти вървиш в голяма
непроходима гора, но
няма нито едно дърво
което да расте нагоре
с краката. Тогава ти
избери най-красивото
дърво
и се качи на него.

После вземи въже завържи единия
край на въжето към клона
а другия край към своя
крак. После скочи от дървото
и ти ще увиснеш нагоре
с краката и ще виждаш
че дървото стои нагоре с краката.
Когато тръгнеш за гората
първо погледни през прозореца
какво е времето.

Реклама