Даниил Хармс „Звънялетя (трета цисфинитна логика)“

by Владимир Сабоурин

1.
Ето и къщата полетя.
Ето и кучето полетя.
Ето и сънят полетя.
Ето и майката полетя.
Ето и градината полетя.
Кон полетя.
Баня полетя.
Сфера полетя.
Ето и камъкът полетя.
Ето и пънът полетя.
Ето и мигът полетя.
Ето и кръгът полетя.
Къщата лети.
Майката лети.
Градината лети.
Часовникът да лети.
Ръката да лети.
Орлите да летят.
Копието да лети.
И конят да лети.
И точката да лети.
Челото лети.
Гърдите летят.
Коремът лети.
Оппа дръжте ухото лети!
Оппа вижте нос лети!
Оппа монаси устата лети!

2
Къщата звъни.
Водата звъни.
Камък наблизо звъни.
Книга наблизо звъни.
А. звъни
Б. звъни
ТО лети и ТО звъни.
Челото звъни и лети.
Гърдите звънят и летят.
Эй монаси устата звъни!
Эй монаси челото звъни!
Какво да летиш, но да не звъниш?
Звън лети и да звини.
ТАМ лети и звъни.
Эй монаси! ние да хвърчим!
Эй монаси! ние да летим!
Ние да летим и ТАМ да се лети.
Эй монаси! ние да звъним!
Ние да звъним и ТАМ да се звини.