Даниил Хармс „Чисто новата страна“

by Владимир Сабоурин

Чисто новата страна
пълна с нова радост тя
Докато си се усетил
И понесла те вълна