Даниил Хармс „Ноти виждам“

by Владимир Сабоурин

Ноти виждам
виждам мрак
виждам лилия глупак
сърцето кокус е
а впрочем не
светът пък не е фокус
а впрочем да.