Даниил Хармс „Несполучливо представление“

by Владимир Сабоурин

На сцената излиза Петраков-Горбунов, иска да каже нещо, но се разхълцва. Почва да повръща. Прибира се зад кулисите.
Излиза Притикин.
Притикин: Уважаемият Петраков-Горбунов моли да пре…
(Той повръща и се прибира на бегом).
Излиза Макаров.
Макаров: Егор… (Макаров повръща. Прибира се на бегом).
Излиза Серпухов.
Серпухов: За да не бъдем… (Той повръща, прибира се на бегом).
Излиза Курова.
Курова: Аз бих била… (Тя повръща, прибира се зад кулисите на бегом).
На сцената излиза малко момиченце.
Малко момиченце: Тати помоли да предам на всички, че театърът се затваря. На всички ни се гади!
Завеса

Реклама