Даниил Хармс „На луната лъчите в прозореца биеха“

by Владимир Сабоурин

На луната лъчите в прозореца биеха.
Пьотр Палич водка пиеше.