Даниил Хармс „Игра e на големи преговори“

by Владимир Сабоурин

Игра e на големи преговори, приятелите гледат,
разхожда се шопар и сянка в’въздуха лети.
И вижте, прелетя кълвач, и вижте от дъба
окапа желъд, а насред морето кит фантана пусна а
в небето нам яви се книга

Реклама