Даниил Хармс „За доближаването към безсмъртието“

by Владимир Сабоурин

За всеки човек е присъщо да се стреми към наслаждение, което винаги е или полово удовлетворение, или насищане, или придобиване. Но само това, което не се намира на пътя към наслаждението, води към безсмъртие. Всички системи, водещи към безсмъртие, в крайна сметка се свеждат до едно правило: постоянно прави това, което не ти се иска, защото на всеки човек постоянно му се иска или да яде, или да удовлетворява половите си чувства, или да придобива нещо, или всичко – в по-голяма или по-малка степен – едновременно. Интересно, че безсмъртието винаги е свързано със смъртта и се разглежда от различните религиозни системи или като вечно наслаждение, или като вечно страдание, или като вечно отсъствие на наслаждение и страдание.

Реклама