Даниил Хармс „Загуби“

by Владимир Сабоурин

Андрей Андреевич Месов купил на пазара фитил и тръгнал с него за вкъщи.

По пътя Андрей Андреевич изгубил фитила и влязъл в бакалията да купи стоипедесет грама полтавски салам. После Андрей Андреевич влязъл в млекарницата и купил бутилка кефир, после изпил на една сергия канче квас и се наредил на опашка за вестник. Опашката била доста дълга и Андрей Андреевич се редил поне двайсет минути, но когато наближил реда му, вестниците свършили под носа му.

Андрей Андреевич повисял малко в нерешителност и тръгнал за вкъщи, но по пътя изгубил кефира и се отбил в хлебарницата, купил франзела, но изгубил полтавския салам.

Тогава Андрей Андреевич се запътил направо за вкъщи, но по пътя паднал, изгубил франзелата и счупил пенснето си.

Андрей Андреевич се прибрал вкъщи страшно озлобен и веднага легнал да спи, но дълго не можел да заспи, а когато заспал, му се присънило, че е изгубил четката си за зъби и си чисти зъбите с някакъв свещник.

Реклама