Даниил Хармс „Гостите пируват радостно“

by Владимир Сабоурин

Гостите пируват радостно

На масата седят в дружинка

Гостите пируват радостно

И в дружинка на масата седят

И говеждо те ядат

И вишновка жадно пият

И нещо там под масата си правят

И на дамичките да се събличат предлагат.

А дамичките, тру ля ля, танцуват

И присядат в такт.

Гостенин един катери се на масата,

Но отведен бива в банята.

Хазяйката сутиенчето си разкопча

И впусна се във вихъра на танца.

Ваня Конов композитор

Пресегна се да хване края на полата й,

Но изгуби равновесие

И на пода ляга.

А Нина Петухова

Свали си панталоните

И на Семьон Палкин връчи ги да ги мирише.


Реклама