Даниил Хармс „Вземете незабравка“

by Владимир Сабоурин

Вземете незабравка
За споменче за мен.
И кучешка колибка
Ще видите насън.

В колибката човечета
На пейчица седят
Играе огън в печица
Искри възбог летят.