Даниил Хармс „Веднъж Петрушевски“

by Владимир Сабоурин

Веднъж Петрушевски му се развалил часовникът и пратил да извикат Пушкин. Пушкин дошъл, огледал часовника и ги оставил обратно на масата. „Какво ще кажеш, братко Пушкин?“ – попитал Петрушевски. „Стоп машина“ – отвърнал Пушкин.

Реклама