Даниил Хармс „Четири илюстрации на това как една нова идея слисва човек, който не е подготвен за нея“

by Владимир Сабоурин

І
Писател: Аз съм писател.
Читател: А според мен си г…о!
(Писателят стои няколко минути, потресен от тази нова идея, и пада мъртъв. Изнасят го).

ІІ
Художник: Аз съм художник.
Работник: А според мен си г…о!
(Художникът на мига побелява като платно,
И като вейка се разклаща,
И неочаквано умрял си,
Изнасят го)
.

ІІІ
Композитор: Аз съм композитор.
Ваня Рубльов: А според мен си г…о!
(Композиторът, тежко дишайки, направо се снишил. Изведнъж го изнасят).

ІV
Химик: Аз съм химик.
Физик: А според мен си г…о!
(Химикът не казал и дума повече и тежко рухнал на пода).