Даниил Хармс „СЪН на две чернокоси и мургави ДАМИ“

by Владимир Сабоурин

Две дами спят, а впрочем не
Съвсем не спят, а впрочем не
Разбира се, че спят и виждат сън
Като че влиза в стаята Иван
А след Иван управителят на дома
Държейки тлъст Толстовски том
„Война и мир“ това е, втора част…
А впрочем не, съвсем не е това
А влязъл е Толстой, палто свалил
Свалил ботушите, галошите свалил
И викнал: Ванка, помогни ми!
И брадвата Иван тогава сграбчил
И прас по тиквата Толстоя.
И пада тук Толстой. Какъв позор!
И руската литература цялата в гърнето нощно.

Реклама