Даниил Хармс „Но художникът сложил модела да седне“

by Владимир Сабоурин

Но художникът сложил модела да седне на масата и разкрачил краката й. Момата почти не се съпротивлявала, само закрила лицето си с ръце. Амонова и Страхова казали, че първо би трябвало да се заведе момата в банята и да се измие между краката, че такива аромати да вдъхваш било просто противно. Момата искала да скочи на крака, то художникът я задържал и я помолил да не обръща внимание и да седи както я е сложил. Момата, без да знае какво да прави, отново седнала. Художникът и художничките седнали по местата си и почнали да рисуват модела. Петрова казала, че моделът бил много съблазнителна жена, но Страхова и Амонова заявили, че тя била прекалено пълна и неприлична. Златогърмов казал, че именно това я прави съблазнителна, но Страхова казала, че това просто било противно и никак съблазнително. „Вижте – казала Страхова – Пу! От нея направо се лее върху покривката. Какво му е съблазнителното, щом оттук усещам как мирише от нея“. Петрова казала, че това само показва женската й сила. Абелфар се изчервила и се съгласила. Амонова казала, че никога не е виждала нещо подобно, човек трябвало да достигне до висша степен на възбуденост и пак нямало така да потече като при тая мома. Петрова казала, че гледайки това, човек можел и сам да се възбуди и че Златогърмов сигурно вече е възбуден. Златогърмов си признал, че момата силно му въздейства. Абелфар седяла цялата червена и тежко дишала. „Въздухът в стаята става обаче непоносим!“ – казала Страхова. Абелфар се въртяла на стола, после скочила и излязла от стаята. „Ето – казала Петрова – виждате резултата от женската съблазнителност. Това въздейства дори на дамите. Абелфар излезе да се приведе във вид. Чувствам, че и аз скоро ще трябва да направя същото.“ „Ето – казала Амонова –преимуществото ни на слаби жени. При нас винаги всичко е в ред. А вие с Абелфар сте пищни дамички и ви се налага много да следите да външния си вид“. „Обаче – казал Златогърмов – пищността и известна нечистоплътност е именно това, което се цени в една жена!“

Реклама