Даниил Хармс „На един французин му подарили диван“

by Владимир Сабоурин

На един французин му подарили диван, четири стола и кресло.

Седнал французинът на стола до прозореца, а му се искало да полежи на дивана. Легнал французинът на дивана, ама вече му се искало да поседи в креслото. Станал французинът от дивана и седнал в креслото като крал, а в главата му вече се въртели мисли, че в креслото е прекалено пищно. По-добре по-простичко, на стола. Преместил се французинът на стола до прозореца, но нещо не го свъртало на този стол, защото от прозореца ставало някакво течение. Французинът се преместил на стола до печката и усетил, че се е изморил. Тогава решил да легне на дивана и да си почине, но преди да стигне до дивана, кривнал встрани и седнал в креслото.

– Ето къде е хубаво! – казал французинът, но веднага добавил:  – ама на дивана май е по-хубаво.

Реклама