Даниил Хармс „Един човек с глупаво лице“

by Владимир Сабоурин

Един човек с глупаво лице изял един телешки медальон, хлъцнал и умрял. Сервитьорите го изнесли в коридора, водещ към кухнята, и го сложили на пода покрай стената, покривайки го с мръсна покривка.

Реклама