Протокол за иззетите при задържането на Д. Хармс на 23 август 1941 г. документи и вещи

by Владимир Сабоурин

Паспорт, издаден на 07.06.1941 г., решение за освобождаване от военна служба поради болест от 03.12.1939 г., копие на брачно свидетелство, извлечения от здравното досие и експертизи на Ленинградската психиатрия, членска карта на Съюза на писателите, лупа, сребърен джобен часовник, сребърен пръстен с голям жълт камък, златна халка, три чаши за вино и метална чаша за водка, табакера, кехлибарено цигаре, две кибритени кутийки с инициалите „Д. Х.“, четири икони (една от тях с посвещение „на благословения Даниил Ювачёв от метрополит Антоний, 22 август 1906“), малък метален кръст (за закачане на верижка), Библия от 1912 г. с подчертавания и бележки.

Реклама