Даниил Хармс „Празник“

by Владимир Сабоурин

На покрива на една къща седели двама чертожници и хапвали каша от гречка.
Изведнъж един от чертожниците радостно извикал и извадил от джоба дълга носна кърпа. Била му дошла блестящата идея да завърже в ъгълчето на носната кърпа монетка от двейсеипет копейки и да я хвърли от покрива долу на улицата, за да види какво щяло да се получи от това.
Вторият чертожник, който бързо схванал идеята на първия, доял кашата от гречка, издухал се и като облизал пръстите си, почнал да наблюдава действията на първия чертожник.
Вниманието на двамата чертожника обаче било отвлечено от експеримента с носната кърпа и монетката от двейсеипет копейки. На покрива, където седели двамата чертожници, се случило събитие, което не можела да не бъде забелязано.
Портиерът Ибрахим заковавал на комина дълга пръчка с избеляло знаме.
Чертожниците попитали Ибрахим какво означава всичко това, на което Ибрахим отговорил: „Това означава, че в града има празник“. – „А какъв е този празник, Ибрахим?“ – попитали чертожниците.
„А празникът е такъв, че нашият любим поет е съчинил нова поема!“ – казал Ибрахим.
И чертожниците, засрамени от своето незнание, се разтворили във въздуха.

Реклама