Даниил Хармс „Олга Форш се приближила до Алексий Толстой“

by Владимир Сабоурин

Олга Форш се приближила до Алексий Толстой и направила нещо.
Алексей Толстой също направил нещо.
В този момент Константин Федин и Валентин Стенич изскочили на двора и почнали да търсят подходящ камък. Камък не намерили, но намерили лопата. С тази лопата Константин Федин праснал Олга Фрош по мутрата.
Тогава Алексей Толстой се съблякъл гол и като излязъл на Фонтанка почнал да цвили по конски. Всички коментирали: „ето, цвили крупен съвременен писател“ И никой с пръст не докоснал Алексей Толстой.

Реклама