Даниил Хармс „Неочаквана разпивка“

by Владимир Сабоурин

Веднъж Антонина Алексеевна ударила мъжа си със служебния печат и му изцапала челото с мастило за печати.
Силно оскърбеният Пьотр Леонидович, мъжът на Антонина Алексеевна, се заключил в банята и никого не пускал да влезе.
Обитателите на комуналната квартира обаче, изпитвайки силна нужда да влязат там, където седял Пьотр Леонидович, решили със сила да разбият заключената врата.
Виждайки, че работата отива на зле, Пьотр Леонидович излязъл от банята и като се върнал в стаята си, легнал на леглото.
Но Антонина Алексеевна решила да преследва мъжа си докрай. Тя накъсала дребни хартийки и посипала с тях лежащия на леглото Пьотр Леонидович.
Побеснелият Пьотр Леонидович изскочил в коридора и почнал там да къса тапетите.
Тогава всички обитатели напоискачали от стаите си и като видели какво прави нещастния Пьотр Леонидович, му се нахвърлили и му разкъсали елечето.
Пьотр Леонидович се втурнал при домоуправителя.
В това време Антонина Алексеевна се съблякла гола и се скрила в раклата.
След десет минути Пьотр Леонидович се върнал, водейки със себе си домоуправителя.
Като не намерили Антонина Алексеевна в стаята, Домоуправителят и Пьотр Леонидович решили да се възползват от свободното помещение и да пийнат водчица. Пьотр Леонидович предложил да изтича за тази напитка до ъгъла.
Когато Пьотр Леонидович излязъл, Антонина Алексеевна се измъкнала от раклата и предстанала в дибидюс гола вид пред домоуправителя.
Потресеният домоуправител скочил от стола и притичал към прозореца, но като видял мощното телосложение на двайсеишестгодишната жена, изведнъж изпаднал в див възторг.
В този момент Пьотр Леонидович се върнал с литър водка.
Като видял какви се вършат в стаята му, Пьотр Леонидович смръщил вежди.
Но съпругата му Антонина Алексеевна му показала служебния печат и Пьотр Леонидович се успокоил.
Антонина Алексеевна изявила желание да вземе участие в разпивката, но обезателно дибидюс гола и за капак да седнела на масата, на която възнамерявали да разположат мезетата за водката.
Мъжете седнали на столовете, Антонина Алексеевна седнала на масата и разпивката започнала.
Не може да се нарече хигиенично гола млада жена да седи на същата маса, на която се яде. При това Антонина Алексеевна била с доста пълно телосложение и не особено чистоплътна, тъй че един дявол знае каква била изобщо цялата работа.
Скоро обаче всички се напили и заспали, мъжете на пода, Антонина Алексеевна на масата.
И в комуналната квартира се възцарила тишина.

Реклама