Даниил Хармс „Кариерата на Иван Яковлевич Антонов“

by Владимир Сабоурин

Това се случило още преди революцията.
Жената на един търговец се прозяла и в устата й влетяла кукувица.
Търговецът дотичал на зова на съпругата си и като веднага се досетил какво се е случило, постъпил по най-остроумния начин.
Оттогава той станал известен на цялото население на града и го избрали в сената.
Но след като прекарал към четири години в сената, една вечер нещастният търговец се прозял и в устата му влетяла кукувица.
Жената на търговеца дотичала на зова на мъжа си и постъпила по най-остроумния начин.
Славата за находчивостта й се разнесла по цялата губерния и завели жената на търговеца в столицата да я покажат на митрополита.
След като изслушал дългия разказ на жената на търговеца, митрополитът се прозял и в устата му влетяла кукувица.
На силния зов на митрополита дотичал Иван Яковлевич Григорьев и постъпил по най-остроумния начин.
За извършеното от него Иван Яковлевич Григорьев бил преименуван в Иван Яковлевич Антонов и представин на царя.
И ето сега става ясно по какъв начин Иван Яковлевич Антонов направил кариера.

Реклама