Даниил Хармс „Както е известно“

by Владимир Сабоурин

Както е известно, Безименски има много тъпа зурла.
И ето, веднъж Безименски се ударил със зурлата си в табуретка.
След това зурлата на поета Безименски станала напълно негодна.

Реклама