Даниил Хармс „Историята спря!“

by Владимир Сабоурин

Воронин (втурва се в стаята)
Историята спря!
Хора тичат по улицата!
На Нева стрелят с оръдия!
Степанов (подскача на стола)
Коя дата сме днес?
Воронин
Деветнайсти март!
Степанов (падайки на пода)
Успах се! Успах се!

Реклама