Даниил Хармс „Американски разказ“

by Владимир СабоуринВ американски съд била подадена жалба от пазач на кланица, че някакъв младеж бил счупил ръката му. Съдията призовал момчето и го попитал: „Ти ли счупи ръката на пазача?“ Момчето казало: „не[,] не съм му чупил ръката“. А пазачът казал: „как така не си ми чупил ръката! Та нали заради теб си счупих ръката!“ Тогава съдията попитал: „Как се е случила работата?“ Оказало се, че се била случила така:

Едно младо и здраво момче се вмъкнало в кланицата, отрязало от едно кравешко виме бозката, затъкнало си я в дюкяна на панталона и тръгнало в такъв вид да излиза.

Пазачът видял момчето, опулил се и казал: „Я се виж на какво приличаш!“

А момчето извадило чекийка и казало: „Ех, все тая!“, отрязало бозката и я захвърлило настрани.

Пазачът паднал и си счупил ръката.


Реклама